iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana: Metody zapobiegania powstawaniu sporów korporacyjnych i ich rozwiązywanie

Warszawa, 09 lutego 2017

siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie „Metody zapobiegania powstawaniu sporów korporacyjnych i ich rozwiązywanie”.

Jego celem jest przedstawienie osobom zajmującym się zagadnieniami z zakresu prawa spółek, w szczególności wspólnikom, akcjonariuszom, członkom organów spółki, problematyki sporów korporacyjnych w spółkach kapitałowych, w tym zaprezentowanie możliwych instrumentów prawnych ograniczających wystąpienie sporów oraz strategii ich rozwiązywania.

Sytuacje sporne pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, czy też członkami jej organów, pomimo tego, że niekiedy powstają zupełnie niepotrzebnie, są charakterystyczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej i na ich zaistnienie warto być przygotowanym.

Dlatego też, podczas szkolenia przedstawimy – w formie analizy przypadku – wybrane spory korporacyjne najczęściej występujące w spółkach kapitałowych, a wraz z nimi zaprezentujemy możliwe metody wyjścia z takich sytuacji konfliktowych, zarówno z perspektywy podmiotu atakującego jak i broniącego się.

Przedmiotem analizy będą wybrane przypadki spornych sytuacji, dotyczące między innymi  powoływania i odwoływania członków organów spółki, ustalania strategii biznesowych i rozwoju spółki, nadużywania albo bezpodstawnego ograniczania indywidualnego prawa kontroli wspólników sp. z o.o., jak również naruszeń lub nieprawidłowości związanych ze zwołaniem lub przebiegiem zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia).

Przedstawienie tej problematyki w ujęciu praktycznym ma na celu ułatwienie identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z wystąpieniem sporu korporacyjnego. Uwzględnienie pozaprocesowych i procesowych strategii rozwiązania sporu korporacyjnego ma umożliwić skuteczne przygotowanie się na wypadek powstania sporu, a w zaistniałej już sytuacji konfliktowej zapewnić jak największe szanse jej pozytywnego rozwiązania.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!
 

Dane wydarzenia:


Początek: 09 lutego 2017 godz. 10:00

Koniec: 09 lutego 2017 godz. 15:00

Miejsce:
siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: