iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana: Jak z sukcesem zrealizować projekt typu Joint-Venture? - aspekty prawne i ekonomiczne

Warszawa, 02 lutego 2017

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie „BSJP – Jak z sukcesem zrealizować projekt Joint-Venture? – aspekty prawne i ekonomiczne”.

Celem szkolenia jest przedstawienie kadrze menedżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki realizacji projektów wspólnego przedsięwzięcia (joint-venture).

Przedstawione zostaną ryzyka prawne i rozwiązania praktycznych problemów w fazie negocjacji umów o wspólnym przedsięwzięciu, w tym sposoby zabezpieczenia interesów uczestników projektu (wybrane klauzule m.in. w umowach inwestycyjnej, spółki, wspólników).

Równocześnie, podczas szkolenia przedstawiony zostanie przegląd metod ekonomicznych, które można zastosować do oceny wpływu koncentracji typu Joint-Venture na rynek i jego uczestników. Opis ten będzie  wzbogacony przykładami analiz ekonomicznych zastosowanych w decyzjach Prezesa UOKiK i Komisji Europejskiej.

Omówienie tej problematyki w ujęciu prawno-ekonomicznym ma na celu ułatwienie kadrze menedżerskiej identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z przystąpieniem do projektu wspólnego przedsięwzięcia. Natomiast pokazanie metod ograniczania powyższych ryzyk ma za zadanie wspomóc proces podejmowania decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach joint-venture.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 02 lutego 2017 godz. 10:00

Koniec: 02 lutego 2017 godz. 15:30

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: