iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Zarządzanie pokoleniami w firmie

Warszawa, 21 listopada 2016

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi uczestników na konsekwencje, jakie rodzą dla ich firm szybkie zmiany demograficzne zachodzące w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Z jednej strony starzenie się społeczeństwa – a więc pracowników i klientów – i związane z tym zmiany w zachowaniach, postawach, zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem  oraz oczekiwaniach. Z drugiej zaś – ubywanie młodych roczników, już wyraźnie widoczne na uczelniach i na rynku pracy, i wynikające stąd wyzwania w zakresie rekrutacji oraz zaangażowania pracowników.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:

  • analizą demograficzną firmy i jej projekcją na nadchodzące lata, oraz wynikającymi stąd konsekwencjami praktycznymi
  • typowymi problemami wynikającymi z różnic pokoleniowych wśród pracowników i możliwościami skutecznych rozwiązań
  • skutkami zmian demograficznych w obszarze klientów w nadchodzących latach, dotyczącymi oczekiwań, potrzeb oraz możliwych rozwiązań, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych
  • możliwościami budowy spójnej strategii firmy w zakresie zarządzania pokoleniami, m.in. jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników, zarządzanie wiedzą i doświadczeniem zgromadzonym w firmie oraz ciągłość międzypokoleniową.

Uczestnicy zastanowią się nad sytuacją w tym obszarze w swoich firmach oraz możliwościami podjęcia kroków zmierzających do ich przygotowania do nieuchronnie nasilających się zmian demograficznych zarówno w wymiarze zarządzania pracownikami, jak i obsługą klienta indywidualnego i korporacyjnego, by zwiększyć efektywność firmy i zyskać przewagę konkurencyjną.

Sesja opracowana została z myślą o zarządach i kadrze menedżerskiej dużych i średnich firm.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 21 listopada 2016 godz. 09:30

Koniec: 21 listopada 2016 godz. 16:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: