iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Wpływ ocen odziaływania na środowisko na proces inwestycyjny

Warszawa, 04 kwietnia 2017

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, w trakcie którego zostanie omówiona instytucja ocen odziaływania na środowisko (w tym ponownej oceny odziaływania na środowisko), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej wpływu na decyzji inwestycyjne (w tym pozwolenia na budowę). Ponadto omówione zostaną zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które weszły w życie 1 stycznia 2017r., a które znacząco modyfikują dotychczasowe rozwiązania prawne. Dodatkowo dowiedzą się Państwo jak istotny jest aspekt komunikacji społecznej przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego, w tym wczesnego rozwiązywania potencjalnych konfliktów społecznych.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 04 kwietnia 2017 godz. 09:30

Koniec: 04 kwietnia 2017 godz. 14:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: