iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Odpowiedzialne zarządzanie firmą w obliczu wyzwań społecznych i gospodarczych.

Warszawa, 13 września 2016

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na to, czy prowadzi działalność na skalę międzynarodową, krajową czy tylko regionalną - daje pracę, tworzy wartość dodaną, korzysta z zasobów naturalnych i infrastruktury – czyli wywiera wpływ na swoje otoczenie. Jednocześnie samo przedsiębiorstwo jest przedmiotem wpływu znaczących zjawisk społecznych i gospodarczych, zmian politycznych czy zjawisk naturalnych.

Wszystko to sprawia, że od firm oczekuje się coraz większej przejrzystości i prezentowania nie tylko danych finansowych, lecz także innych informacji istotnych dla prowadzonej działalności. Przejawem tego trendu jest m.in. wchodzący w życie od 2017 r. unijny wymóg raportowania danych niefinansowych dla firm będących jednostkami zaufania publicznego.

Priorytetowe znaczenie ma także budowanie wizerunku wśród różnorodnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i potencjalnych pracowników. Globalne oraz lokalne zmiany na rynku wymagają od pracodawców zdecydowanie większej aktywności w obszarach pozyskiwania i utrzymywania talentów czy ograniczania rotacji.

Zarządzanie firmą w zmiennym środowisku w taki sposób, by minimalizując negatywny wpływ, maksymalizować wszystko, co buduje pozytywną wartość i wizerunek, jest dużym wyzwaniem.

W ramach Akademii Lewiatana chcemy przedstawić Państwu kilka sposobów i narzędzi, które mogą pomóc w zarządzaniu wpływem firmy i budowaniu jej reputacji.
Nasze spotkanie podzielone będzie na 3 części:

  • „Myśl globalnie, działaj lokalnie” – wyzwania i ich wpływ na biznes oraz społeczeństwo
  • Zarządzanie i ujawnianie informacji oraz mierzenie wpływu
  • Strategiczna komunikacja w procach zmiany, komunikacja kryzysowa oraz budowanie wizerunku pracodawcy

Podczas pierwszej części omówimy kluczowe trendy warunkujące prowadzenie biznesu teraz i w nieodległej przyszłości. Opowiemy, jakie cele przed przedsiębiorcami stawia Organizacja Narodów Zjednoczonych i jak wykorzystać je do budowania strategii biznesowych i w bieżącej działalności zarządczej. W tej części przedstawimy także sposoby na efektywne i konstruktywne wypełnienie nowych unijnych obowiązków raportowych.

W ramach drugiej części wyjaśnimy, dlaczego warto mierzyć swój wpływ, po co i jak to robić, by całość działań przynosiła wartość z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Pokażemy, w jaki sposób można wykorzystać efekty pomiaru w dyskursie politycznym oraz w komunikacji z otoczeniem.
Trzecia część poświęcona zostanie tematyce wyboru i wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w konkretnych sytuacjach: przy zarządzaniu wpływem, w obliczu problemów z pozyskiwaniem kandydatów oraz angażowaniem pracowników, a także w momencie zagrożenia kryzysem reputacyjnym.
Szkolenie kierowane jest głównie do zarządów dużych i średnich firm.

Akademia Lewiatana jest szkoleniem bezpłatnym, kierowanym do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane wydarzenia:


Początek: 13 września 2016 godz. 09:30

Koniec: 13 września 2016 godz. 15:30

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: