iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Marketing z głową: Jak świadomie korzystać z praw autorskich, znaków towarowych i wizerunku w komunikacji reklamowej?

Warszawa, 20 listopada 2015

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu podstaw prawnych działań PR i marketingowych. Szkolenie uwzględnia nowoczesne sposoby komunikacji, takie jak Internet i media społecznościowe.

Warsztaty obejmują wybrane zagadnienia, dotyczące warunków i zasad korzystania z cudzego wizerunku (w tym osób znanych, także nieżyjących), znaków towarowych, muzyki, cytatów, badań, obiektów architektury lub fotografii. Szkolenie odpowie na pytania, jak  bezpiecznie i legalnie pozyskiwać prawa do wyżej wskazanych utworów oraz w jaki sposób najlepiej zabezpieczać interesy firmy przy zawieraniu umów.

Temat szkolenia adresowany jest głównie do działów prawnych, PR, marketingu i agencji reklamowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą  dysponować wiedzą, która pozwoli im na dobrą orientację w dziedzinie podstaw prawa reklamy, poznanie sposobów ograniczenia ryzyka dla firm, a także będą potrafili bezpiecznie korzystać z kreatywnych pomysłów zarówno własnych, jak i zleceniodawców.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Dane wydarzenia:


Początek: 20 listopada 2015 godz. 09:30

Koniec: 20 listopada 2015 godz. 16:30

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: